Gå til hovedindhold
workplace personnel protection is necessary to prevent occupational hearing loss.

1 UD AF 10 MENNESKER VIL HAVE INVALIDERENDE HØRENEDSÆTTELSE INDEN 2050

Beskyttelse af personale på arbejdspladsen er nødvendig for at forhindre arbejdsbetinget hørenedsættelse. Gå Beyond Better for at mindske støj og forbedre sikkerheden på arbejdspladsen.

16 % af invaliderende hørenedsættelse skyldes arbejdsrelateret støj

Det menneskelige øre har et dynamisk område fra 0 dB til 120 – 130 dB. En hvisken er cirka 40 dB, mens normal stemme er cirka 60 dB. Kontinuerlig eksponering for lyde over 85 dB beskadiger det indre øre (cochlea) og kan resultere i permanent hørenedsættelse. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) lever over 400 millioner mennesker, herunder 34 millioner børn, med invaliderende hørenedsættelse. En invaliderende hørenedsættelse refererer til et høretab, der er større end 35 dB i det bedste øre. En undersøgelse i 2005 viser, at 16 % af invaliderende høretab hos voksne kan tilskrives arbejdsrelateret støj. Alligevel kan meget af dette forebygges med forebyggende og beskyttende foranstaltninger.

Hørenedsættelse – især støjfremkaldt – kan forebygges

Vi udsættes dagligt for lyd og støj, som normalt er på et sikkert niveau og ikke skader vores hørelse. Men høje lyde selv i en kort periode – såsom en eksplosion eller vedvarende eksponering for høje lyde og frekvenser – kan beskadige vores indre øre og medføre i hørenedsættelse. Støjifremkaldt hørenedsættelse kan forhindres ved at foretage livsstilsændringer samt ved at træffe beskyttelsesforanstaltninger både personligt og i det miljø, vi lever og arbejder i.

workplace personnel protection is necessary to prevent occupational hearing loss.

Dæmp støjen ved kilden. Styrk personbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen med Armacells akustiske løsninger.

ArmaSound Industrial Systems består af flere kombinationer af termiske og akustiske isoleringslag for at løse de akustiske udfordringer i forskellige projekter. Yderligere beklædningsmaterialer og beklædningssystemer kan også inkluderes for at give ekstra mekanisk beskyttelse til det isolerede system. ArmaSound Industrial Systems er det første støjkontrolsystem, der mindsker korrosion under isolering. Det er ganske enkelt i en liga for sig selv og leverer mere end blot kundeværdi i én bemærkelsesværdig løsning.

Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

Lad os tale om, hvordan vi sammen kan opnå Beyond Better akustisk beskyttelse.

Læs mere