Gå til hovedindhold
Urbanisation causes short-term frustration and has long-term health repercussions.

Styrk og beskyt med fremragende akustiske løsninger

Overdreven støj er den største kilde til irritation for 76 % af verdens befolkning. Det frustrerer og kan forårsage uoprettelig skade. Gå Beyond Better for at dæmpe støj, forbedre produktiviteten og bevare helbredet i rolige omgivelser.

70 % af verdens befolkning forventes at bo i byer inden 2050. Det øger befolkningstætheden og dermed støjniveauet og udsættelsen for overdreven støj.

Overdreven støj er den næststørste miljøårsag til helbredsproblemer, lige efter luftkvalitet.

Støj og akustiske forstyrrelser frustrerer på kort sigt og har helbredsmæssige konsekvenser på længere sigt. Kraftig støj forstyrrer søvnen, reducerer produktiviteten, fremkalder ændringer i social adfærd og udgør en højere risiko for hjerte-kar-sygdomme. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er over 430 millioner mennesker – eller en ud af fem – også ramt af høretab i hele verden i dag. Dette vil forværres med tiden. Over 700 millioner mennesker – eller en ud af 10 personer – vil have invaliderende hørenedsættelse inden 2050.

kpi background image

Gør arbejds- og levevilkårene bedre med forebyggende foranstaltninger som f.eks. akustisk isolering.

Excessive noise is the #1 source of annoyance for 76% of the world's population.

Overdreven støj er den største kilde til irritation for 76 % af verdens befolkning.

Det medfører frustration og potentielle livsstilsændringer, der kan tage højde for støjen.

One in five people suffer from hearing loss today.

Én ud af fem personer er i dag ramt af hørenedsættelse.

Det er 5,5 % af verdens befolkning, der i dag har beskadigelser i det indre øre. Det vil forværres til en ud af ti personer med invaliderende hørenedsættelse i 2050.

20% are annoyed by noise from areas like sanitary pipings at night.

20 % påviser støj fra områder som f.eks. sanitetsarmaturer som generende om natten.

Det er søvnforstyrrelser, nedsat produktivitet og potentielle sundhedsproblemer.

Overvej akustisk isolering så tidligt som muligt for optimeret design

På grund af den hastige udvikling kunne boligområder være placeret tæt på lette industri-, erhvervs-, transport- eller cateringcentre med igangværende anlægsarbejder og en permanent trafikstrøm. Stillezoner og støjkorridorer er afgørende for at afbøde støjpåvirkning og eksponering, og en effektiv støjdæmpningsstrategi bør begynde så tidligt som muligt i designfasen. Dette for at levere et optimeret forslag, der omfatter en kombination af metoder såsom mekanisk layout, vibrationsisolering og kanalisolering. Isoleringsprodukter kan også lægges i lag for at opnå den ønskede akustiske ydeevne plus den ekstra fordel ved termisk isolering og reduktion af korrosion under isolering.

Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

Lad os tale om, hvordan vi sammen kan opnå Beyond Better akustisk beskyttelse.

Skriv til os i dag.