Gå til hovedindhold
HERO - Condensation is like raining indoors

4 % FUGTINDTRÆNGEN REDUCERER ISOLERINGSEFFEKTIVITETEN MED 70 %

Fugtig isolering isolerer ikke! Vælg det rigtige isoleringsmateriale til dit formål.

Kondens er som regn indendørs

Kondensvand, der drypper fra loftet, er uønsket for bygningens brugere og beskadiger også overflader og andre aktiver i bygningen. Når der opstår kondens på det isolerede system, kan isoleringsmaterialet – især materialer med åbne celler – blive vådt. Derfor medfører absorbering af fugt altid en forøgelse af isoleringsmaterialets termiske ledningsevne og en reduktion af dets isoleringsevne. I mange tilfælde er den beskadigede isolering ikke synlig og behandles derfor ikke, efter at skaden er sket.

Condensation from ceiling

Undgå kondensdannelse ved at holde isoleringsoverfladens temperatur lige så høj og eventuelt højere end dugpunktstemperaturen.

Den luft, der omgiver os, består af forskellige gasser og vanddampe. Indholdet af vanddampe i luften kan variere ganske meget. Men luftens evne til at absorbere fugt i form af vanddampe er begrænset. Kondens opstår, når den omgivende luft er 100 % mættet med vanddampe. Dugpunkt henviser til den temperatur, hvorved vanddampe i luften kondenserer til væske. I de fleste lande er temperaturen i et koldtvandsystem, køle- eller køleluftkanalsystem meget lavere end den gennemsnitlige indendørs dugpunktstemperatur. Sådanne kolde systemer sveder hurtigt og er meget følsomme over for dannelse af kondens på deres overflader.

Vanddampresistenstest af forskellige isoleringsmaterialer

En undersøgelse blev udført af det anerkendte Fraunhofer Institute, Europas største applikationsorienterede forskningsorganisation, for at få en bedre forståelse af fugtens indvirkning på tre velkendte isoleringsmaterialer, nemlig fleksibelt elastomerskum (FEF), mineraluld med aluminiumsfoliebelægning og polyuretan (PUR) med foliebelægning af polyvinylchlorid (PVC).

Eksperimentet

Tre testrør blev isoleret og indstillet til at køre ved en ledningstemperatur på 20 °C i et klimakammer. Dette for at sikre, at omgivelsestemperaturen på 35 °C og den relative luftfugtighed på 55 % var konstant i hele testperioden på 33 dage. For yderligere realisme blev der boret to små huller på 5 mm i diameter 5 mm ind i overfladen på hver sin side af rørsektionen. Dette for at simulere skader på isoleringssystemet, hvilket ofte er reglen snarere end undtagelsen i praksis. Ved testens afslutning blev mængden af fugt, som isoleringsmaterialerne ville absorbere over 33 dage, målt.

Resultatet

Efter 33 dage var vanddampenes diffusionsmodstandsfaktor (μ-værdi) den samme for FEF i både ubeskadigede og beskadigede rør ved omkring 10.000. μ-værdien af mineraluld med aluminiumsbelægning var 7.053 på det ubeskadigede rør og 467 på det beskadigede rør. μ-værdien af PUR med PVC-belægning var henholdsvis 2.163 og 672.

 

Water resistance test conducted by the Fraunhofer institute

EFTER 10 ÅR ER FUGTINDHOLDET I FEF 4 GANGE MINDRE END I MINERALFIBRE ELLER PUR

For at undersøge langtidsvirkningerne af fugtabsorbering simulerede Fraunhofer Instituttet, hvordan isoleringsmaterialer opfører sig over en antaget periode på ti år. Der blev gjort flere antagelser for denne beregning: Røret ville køre ved en ledningstemperatur på 5 °C i et omgivende miljø på 35 °C og en relativ luftfugtighed på 80 %. Resultaterne indikerer, at fugtindholdet i FEF stadig ville være under 5 %, mens fugtindholdet i mineraluld og PUR ville stige til henholdsvis næsten 20 % og 25 % efter 10 år. Også λ-værdien af FEF ville stige med kun 15 %, mens værdien af mineraluld og PUR ville være steget med henholdsvis 77 % og 150 %.

Michaela Störkmann, Technical Manager EMEA (Europe, Middle East and Africa)

Denne test viser, at fleksibelt elastomerskum med lukkede celler og integreret dampspærre er mere tolerant over for små defekter i isoleringen end andre testede isoleringsmaterialer.

Eksterne vanddampspærrere beskadiges over tid

Materialer med åbne celler, såsom glasuldsisolering, anvendes ofte, men de er følsomme over for fugtabsorbering og kræver en tynd aluminiums- eller PVC-folie som vanddampspærre. Folien kan dog nemt blive beskadiget under montering og brug. Vanddamp kan trænge ind gennem disse flænger og ophobes i isoleringsmaterialet med åbne celler. Det er også vanskeligt at sikre tilstrækkelig eller ensartet isoleringstykkelse i hele systemet, især omkring bøjninger og komplekse former. Derfor kan kondensdannelse især forekomme i områder som rørbøjler, bøjninger, T-stykker, ventiler og fittings. Den fugt, der ophobes over tid, reducerer ikke kun systemets termiske ydeevne, det kan også medføre alvorlige reparations- og strukturmæssige omkostninger på grund af problemer som korrosion under isoleringen.

Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

Lad os tale om, hvordan vi sammen kan opnå BEYOND BETTER-resultater.

Skriv til os i dag.