Gå til hovedindhold
Healthcare facilities have strict requirements to ensure patients benefit from the best medical care possible. Armacell's flexible equipment insulation helps to increase energy efficiency and contributes towards a safer and more comfortable environment for patients and healthcare workers.

Sundhedsvæsen: Ingen plads til fejl

Driftssikkerhed og komfort til enhver tid

En komfortabel og energieffektiv sundhedsinstitution, der er designet til bæredygtighed, understøtter patientkomfort, sikkerhed og restitution.

Indeklimakvalitet (IEQ) er en vigtig overvejelse i sundhedsinstitutioner, da det har en direkte indvirkning på patienternes og sundhedspersonalets velbefindende. IEQ omfatter indendørs luftkvalitet samt akustisk og termisk komfort. For at muliggøre en positiv IEQ og driftssikkerhed er hospitalets energiforbrug mere end dobbelt så stort som andre offentlige bygninger. Det skyldes høj rumopvarmning, kølings- og ventilationsbelastning, kontinuerlig drift i størstedelen af anlægget og den store mængde medicinsk udstyr.

Sundhedsinstitutioner skal tage hensyn til driftssikkerhed og effektivitet, akustisk design samt bæredygtighed. Der er også et øget behov for, at anlæggets design er fleksibelt og hurtigt kan opbygges, så det tager højde for ad hoc-ændringer i en nødsituation.

kpi background image

Armacells løsninger understøtter på bæredygtig vis patientkomfort, sikkerhed og helbredelse.

Icon-system

Bæredygtigt byggeri

ArmaPET, der er et genanvendt, strukturelt kernemateriale, bruger 85 % mindre energi ved fremstilling, udleder 37 % mindre kuldioxid og understøtter kortere leveringstider.

Icon - Acoustic insulation

Akustisk komfort

Effektive lyddæmpnings- og absorptionsløsninger bidrager til at reducere strukturel og luftbåren støjtransmission for et mere behageligt miljø.

Icon-Fire

Brandsikring

Passiv brandsikring og højtydende isoleringsmaterialer kan begrænse spredningen af brand- og røgudvikling for at bidrage til at opnå den dyrebare tid, der kræves til evakuering under en brand.

Icon - Solution

Energieffektivitet

Moderne isolering af mekanisk udstyr er en af de mest effektive og nemme måder til energibesparelse i bygninger.

Øg efterspørgslen efter faciliteter til hurtigt at ændre det oprindelige rumdesign for at imødekomme nye behov.

Nylige nødsituationer i sundhedssektoren på globalt plan understreger behovet for fleksibilitet til at håndtere ad hoc-udfordringer, f.eks. stigende behov for hospitalssenge og isolationsrum. Sammenlignet med konventionelle strukturelle materialer er Armacells ArmaPET-løsninger en letvægtsløsning, der muliggør off-site fabrikation og modulopbygget konstruktion. ArmaPET er fremstillet af genanvendte plastikflasker og kræver 85 % mindre energi at fremstille og udleder 37 % mindre kuldioxid.

For at muliggøre fleksibilitet midt i en forandring ville det være nødvendigt med minimum IEQ-standarder for alle rum i sundhedsinstitutioner. Termiske og akustiske løsninger af højere kvalitet, der hurtigt kan installeres, især på steder med trange pladsforhold, såsom ArmaFlex og ArmaComfort, er ideelle.

Hospital beds

Uønsket støj er distraherende og kan forstyrre en persons hvile og restitution.

Støjen skyldes fysiske vibrationer i materialer og udstyr og medfører strukturbåret og luftbåret støj. Den luftbårne til strukturbårne omdannelse kan gentages flere gange, indtil lydkilden stopper. Der kan også forekomme anden lyd, f.eks. reflekteret lyd – som i tekniske kanaler omkring rør.

Undersøgelser viste, at 20 % af respondenterne var påvirket af støj fra sanitetsarmaturer, især om natten. Armacells akustiske isoleringsprodukter giver suveræn støjreduktion med tyndere tykkelser, hvilket giver pladsbesparelser for andre dele af bygningen og systemdesignet.

 

Armacell's solutions offer comfort and supports well-being for recovery in the hospital.

Et hospital bruger mere end dobbelt så meget energi som nogen anden offentlig bygning til at opretholde driftssikkerhed døgnet rundt.

Det skyldes, at sundhedsinstitutioner er komplekse med rør og luftkanaler, der går gennem hele bygningen for at levere frisk luft, koldt og varmt vand og bortskaffe spildevand. Ud over at luftkonditionere hospitalsrum, sikrer kølet vand de nødvendige forhold i operationsstuer og patologirum. Køling er desuden nødvendig til driften af et stort antal medicoteknisk udstyr, opbevaring af temperaturfølsomme lægemidler og IT-områder. Energieffektivitet og forebyggelse af energitab er afgørende i den daglige drift.

Armacells varmeisoleringsløsninger er fiberfri med ekstremt lave emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC) og understøtter LEED-certificeringsmålene.

Healthcare facilities have strict requirements to ensure patients benefit from the best medical care possible. Armacell's flexible equipment insulation helps to increase energy efficiency and contributes towards a safer and more comfortable environment for patients and healthcare workers.

Få mere at vide om de målrettede løsninger, Armacell tilbyder.

The Sengkang General and Community Hospitals is one of Singapore largest integrated development that houses cutting-edge healthcare facilities with community-based care.

Find ud af, hvorfor Sengkang General og Community Hospitals i Singapore bruger Armacells løsninger.

Read more

Indbygget antimikrobiel produktbeskyttelse

Armacell er den eneste producent af fleksible, tekniske isoleringsmaterialer, der tilbyder kvalitetsprodukter med indbygget antimikrobiel Microban-beskyttelse, hvilket giver ekstra ro i sindet. Antimikrobiel Microban-kemi arbejder kontinuerligt i den molekylære struktur i førsteklasses ArmaFlex-produkter, hvilket skaber et ugæstfrit miljø, hvor mikrober kan vokse og formere sig. Produktbeskyttelsen begynder at virke, så snart en mikroorganisme kommer i kontakt med en produktoverflade, og den antimikrobielle Microban-beskyttelse trænger ind i mikroorganismens cellevæg og forstyrrer cellen, så mikroorganismen ikke kan vokse og formere sig. Den antimikrobielle beskyttelse fungerer derefter kontinuerligt for at opretholde en konstant lavere biobelastning end forventet på et produkt uden Microban-beskyttelse.

ArmaFlex is infused with Microban antimicrobial product protection to inhibit the growth of stain and odour-causing mould and mildew.
Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

Lad os tale om, hvordan vi sammen kan opnå BEYOND BETTER-resultater.

Skriv til os i dag.