Gå til hovedindhold
Acoustic disturbances affect sleep and productivity.

Uønsket støj forstyrrer søvn og produktivitet

Uønsket støj er distraherende og kan påvirke fokus. Støj om natten påvirker også søvnen. 30 % er enige i, at støj fra områder som f.eks. sanitære installationer ikke bør kunne høres, især om natten, da forstyrret søvn har både korte og langvarige følger.

Et stille miljø er et fristed for hvile og fokus

Effektiv akustisk isolering hjælper dig med at fokusere og føle dig godt tilpas. Det giver også en følelse af privatliv og sikkerhed. Bygningsakustik og støjkontrol er imidlertid ekstremt komplekse problemer, som afhænger af flere parametre og støjkilder, der skal tages i betragtning og afbødes. Disse omfatter faktorer som f.eks. bygningens udformning og design, den anvendte type byggemateriale, VVS- og sanitetsrørsystemer samt det involverede udstyr.

Mange variabler komplicerer støjkontrolstrategien

Luftbåren støj er støj, der overføres gennem luften. Strukturbåren lyd skyldes fysiske vibrationer fra materialer, der er forårsaget af en eller anden form for mekanisk magnetisering, der forårsager vibrationer. 

I de fleste tilfælde bevæger strukturbåren støj sig gennem bygningskonstruktionen via byggematerialer, karm og indvendige elementer. Det bliver til sidst luftbåren lyd, der kan høres på en vis afstand af kilden, måske flere etager væk. Luftbåren lyd kan også blive strukturbåren, hvilket får omgivende overflader til at vibrere. Den luftbårne til strukturbårne omdannelse kan gentages flere gange, indtil lydkilden stopper. Derfor bør strukturbåren støj i bygninger elimineres.

Der kan også forekomme anden lyd, f.eks. reflekteret lyd – som i tekniske kanaler omkring rør.

Structure- and air-borne noise can be reduced with Armacell's acoustic solutions.
kpi background image

Nogle vigtige termer

Icon - Sound

Lyd

Lyd er en mekanisk vibration, der opfattes af det menneskelige øre. Styrken er den mængde lydenergi (dB), der når vores ører.

Icon - Frequency

Frekvens

Frekvens er antallet af svingninger per sekund. Jo højere frekvens, jo højere tonehøjde hører vi. Det typiske frekvensområde for det menneskelige øre er fra 16 Hz til 16.000 Hz.

Bel (B) and decibel (dB) are relative units and represent the ratio between two acoustic quantities on a logarithmic scale.

Decibel

dB er en relativ enhed, der repræsenterer forholdet mellem to akustiske værdier på en logaritmisk skala. dB (A) vægter volumen i henhold til frekvenser.

Icon - Acoustic insulation

Lydindsætningstab

Forskellen i lydniveauer målt mellem et bart, uisoleret rør og et isoleret rør.

En reduktion på 10 dB(A) svarer til 50 % reduktion i opfattet volumen af det menneskelige øre.

Find den rigtige løsning på udfordringen

Luftbåren støj spiller en større rolle i vandrørssystemer end strukturbåren støj. Et PVC-rør med en diameter på 110 mm og et flow på 2 liter pr. sekund kan forårsage ca. 55 dB(A) luftbåren støj sammenlignet med 22 dB(A) strukturbåren støj. Isolering ved kilden hjælper med at løse dette – isolering af rørene eller frakobling af dem fra understøtningen eller fra deres forbindelser til rammen med et akustisk barrieremateriale. Sådanne lydbarrierematerialer er ikke-porøse og tætte og anvendes til at begrænse luftbårne akustiske forstyrrelsers passage fra den ene side til den anden.

Turbulent luftstrøm i kanalen kan forårsage kanalbåret støj og også få kanalvæggene til at vibrere og rumle for at udsende lavfrekvent luftbåren støj. Isolering med lydabsorberende materialer hjælper med at reducere refleksioner fra overflader og reducere efterklang i rum.

Incomplete building construction
Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

Lad os tale om, hvordan vi sammen kan gå Beyond Better for at forbedre akustisk komfort.

Skriv til os i dag.

Få mere at vide om de målrettede løsninger, Armacell tilbyder.