Hyppää pääsisältöön
Acoustic disturbances affect sleep and productivity.

Epätoivottu melu häiritsee unta ja heikentää tuottavuutta

Epätoivotut äänet häiritsevät keskittymistä. Yön aikainen melu vaikuttaa myös uneen. 30 % on sitä mieltä, että ääntä ei saisi kuulua esimerkiksi saniteettikalusteista ja erityisesti yöaikaan, koska sen aiheuttamilla unihäiriöillä on sekä lyhyt- että pitkäaikaisia seurauksia.

Hiljainen ympäristö on levon ja keskittymisen edellytys

Tehokas akustinen eristys auttaa keskittymään ja parantaa mukavuutta. Se luo myös yksityisyyden ja turvallisuuden tunteen. Rakennusten akustiikka ja melunhallinta ovat kuitenkin erittäin monimutkaisia ongelmia. Ne riippuvat useista parametreista ja melulähteistä, jotka on otettava huomioon ja joita on vaimennettava. Näihin kuuluvat muun muassa rakennuksen pohjapiirustus ja suunnittelu, käytetyt rakennusmateriaalit, LVI- ja saniteettiputkistot sekä niihin liittyvät laitteet.

Monimutkaisten muuttujien vuoksi haastava melunhallintastrategia

Ilmassa kulkeutuva melu on ilman kautta välittyvää melua. Runkoääniä aiheuttaa materiaalien fyysinen tärinä, joka johtuu jonkinlaisesta iskusta tai muunlaisesta tärinää aiheuttavasta mekaanisesta liikkeestä. 

Useimmissa tapauksissa runkoääni kulkee rakennuksen läpi rakennusmateriaalien, kehyksen ja sisäelementtien kautta. Lopulta siitä tulee ilmassa kulkeutuvaa ääntä, joka kuuluu jonkin matkan päässä sen lähteestä, ehkä jopa useiden kerrosten päässä. Ilmassa kulkeutuvasta äänestä voi tulla myös runkoääntä, jolloin ympäröivät pinnat värähtelevät. Ilmassa kulkeutuvasta äänestä voi tulla runkoääntä useita kertoja, kunnes äänilähde pysähtyy. Siksi rakennusten runkoääni on poistettava.

Rakennuksissa voi esiintyä myös muita ääniä, kuten heijastunutta ääntä esimerkiksi putkien ympärillä olevissa teknisissä kanavissa.

Structure- and air-borne noise can be reduced with Armacell's acoustic solutions.
kpi background image

Tärkeimpiä termejä

Icon - Sound

Ääni

Ääni on ihmiskorvan havaitsemaa mekaanista värinää. Voimakkuus tarkoittaa korviin saapuvan äänienergian (dB) määrää.

Icon - Frequency

Taajuus

Värähtelyjen määrä sekunnissa. Mitä korkeampi taajuus on, sitä korkeampi on kuulemamme äänen korkeus. Ihmiskorvan tyypillinen taajuusalue on 16–16 000 Hz.

Bel (B) and decibel (dB) are relative units and represent the ratio between two acoustic quantities on a logarithmic scale.

Desibeli

dB on suhteellinen yksikkö, joka edustaa kahden akustisen suureen suhdetta logaritmisella asteikolla. Desibeli dB (A) painottaa äänitasoa taajuuksien mukaan.

Icon - Acoustic insulation

Äänen läpäisyvaimennus

Paljaan, eristämättömän putken ja eristetyn putken välisten äänitasojen ero.

10 dB(A):n alennus vastaa 50 %:n vähennystä ihmiskorvan havaitsemassa äänenvoimakkuudessa.

Oikean ratkaisun määrittäminen

Ilmassa kulkeutuvalla äänellä on suurempi merkitys vesiputkijärjestelmissä verrattuna runkoääniin. Halkaisijaltaan 110 mm:n PVC-putki, jonka virtausnopeus on 2 litraa sekunnissa, voi aiheuttaa noin 55 dB(A) ilmassa kulkeutuvaa ääntä verrattuna 22 dB(A):n runkoääniin. Lähteen eristäminen auttaa ratkaisemaan ongelman eristämällä putket tai erottamalla ne kannattimesta tai niiden runkoliitännöistä akustisella estemateriaalilla. Tällaiset äänieristysmateriaalit ovat huokosettomia ja tiheitä, niitä käytetään rajoittamaan ilmassa kulkeutuvien äänihäiriöiden kulkeutumista puolelta toiselle.

Putken turbulenttinen ilmavirtaus voi aiheuttaa putkiääniä sekä tärinää ja värinää putken seinämissä, joista säteilee matalataajuista ilmassa kulkeutuvaa melua. Äänenvaimennusmateriaalit auttavat vähentämään heijastuksia pinnoilta ja jälkikaiuntaa tiloissa.

Incomplete building construction
Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

Keskustelemme mielellämme kanssanne, miten voimme yhdessä ylittää parhaat odotukset parantamalla akustista mukavuutta.

Schrijf ons vandaag nog.

Lees meer over de speciale oplossingen die Armacell aanbiedt.