Hyppää pääsisältöön
Armacell's solutions help to keep systems cool today so that we can enjoy faster processing speeds tomorrow

Datakeskukset Vihreää voimaa

Parempi energiatehokkuus ja pienempi hiilijalanjälki.

Armacellin ratkaisut poistavat jäähdytysjärjestelmien paineita tällä dynaamisella toimialalla.

Datakeskusten osuus maailman energiankulutuksesta on noin yksi prosentti ja kasvihuonekaasupäästöistä noin kaksi prosenttia. Datakeskusten kasvaessa ja kehittyessä entistä monipuolisemmiksi ja tehokkaammiksi tarvitaan uusia tekniikoita ja konesalien suunnittelumuutoksia, kuten suuritiheyksisiä sirumalleja ja suurempia räkkitiheyksiä. Tämä lisää entisestään luotettavien ja tehokkaiden jäähdytysjärjestelmien sekä kestävästi toimivien palvelinkeskusten kysyntää. Ratkaisumme auttavat datakeskuksia suojaamaan laitteistoja ja järjestelmiä paremman energiatehokkuuden (PUE) ja pienemmän hiilijalanjäljen ansiosta.

Jatkuvan ja optimaalisen lämpötila-alueen ylläpito on tärkeää järjestelmän luotettavuuden ja laitteiston suojauksen kannalta. Datakeskuksissa sijatsevat palvelimet synnyttävät toimiessaan paljon lämpöä, ja jopa 40 % datakeskusten toimintakuluista aiheutuu ympärivuorokautisten jäähdytysjärjestelmien energiakustannuksista. Jos palvelinten lämpötilat nousevat liian korkeiksi, tietokoneet sammuvat automaattisesti vahinkojen välttämiseksi. Tämä suojaa konesalin laitteita, mutta seurauksena on toimintakatkoksia ja tehon menetystä (ylikuumeneminen).

Eristäminen on tehokkain ja halvin tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Kestävyystavoitteissa ja -määräyksissä  datakeskusten omistajilta ja insinööreiltä edellytetään keinoja vähentää energiankäytön tehokkuutta (PUE). Vaikka teknisen eristyksen osuus rakentamisen kokonaiskustannuksista on pieni, se vaikuttaa merkittävästi jäähdytysjärjestelmän tehokkuuteen ja toimintaan. Jäähdytyslaitteiden ja jakelujärjestelmien eristäminen Armacellin lämmöneristysratkaisuilla auttaa optimoimaan energiankulutuksen ja ehkäisemään luotettavasti kondensaatiota ilman kuituvuotojen pelkoa.

Data centre maintenance
kpi background image

Eristemateriaaleja valittaessa on huomioitava kolme tärkeää tekijää:

Icon-Insulation

Tehokas lämmöneristys

Oikea ratkaisu löytyy Armacellin innovatiivisesta tuotevalikoimasta eristepaksuuden laskinta apuna käyttäen.

Icon-Moisture on tube

Tehokas kondensaation hallinta

Korkealaatuisen suljetun kennorakenteensa ansiosta Armacell-tuotteet eivät vaadi ulkoista höyrysulkua.

Contaminants like dust and fibre can cause overheating, electrical or mechanical failures of components in data centres.

Pöly- ja kuituvapaa materiaali

Armacellin pöly- ja kuituvapaat ratkaisut auttavat välttämään ylikuumentumisen sekä sähköiset ja/tai mekaaniset viat. 

Riippuen datakeskuksen sijainnista eri ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa hankkeen vaatimuksiin ja hankaloittaa rakennusmateriaalien - myös eristysjärjestelmien - valintaa. Armacellin ratkaisut ovat luotettavia, koska tuotteemme käyvät läpi tiukat testaus- ja laadunvarmistusohjelmat ja asiantuntijatiimimme ovat aina käytettävissä tarjotakseen teknisiä neuvoja ja sovellustukea.

Kestävää rakentamista kierrätetyistä rakennemateriaaleista

Perinteisiin materiaaleihin verrattuna kierrätysmateriaaleilla rakentaminen mahdollistaa kestävämmän rakentamisen. Esimerkiksi Armacellin ArmaPET-ratkaisut valmistetaan muovipulloista, ja niiden valmistus vaatii 85 % vähemmän energiaa ja niiden hiilidioksidipäästöt ovat 37 % pienemmät. Tämä kevyt ydinvaahtomateriaali mahdollistaa myös valmistuksen työmaan ulkopuolella sekä modulaarisen rakenteen.

Project - Armacell products in Singapore data centre
Project - Armacell products in US data centre in Virginia, USA

Lue, miksi tämä maailmanlaajuinen datakeskus ja tieto- ja pilvipalveluja tarjoava organisaatio Virginiassa Yhdysvalloissa käyttää Armacellin ratkaisuja.

Lue lisää
Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

Keskustelemme mielellämme kanssanne, miten voimme yhdessä YLITTÄÄ PARHAAT ODOTUKSET suorituskykyyn nähden.

Kirjoita meille tänään.

Lue lisää Armacellin tarjoamista erikoisratkaisuista.