Hyppää pääsisältöön
Urbanisation causes short-term frustration and has long-term health repercussions.

Tehosta ja suojaa ensiluokkaisilla akustiikkaratkaisuilla

Liiallinen melu on suurin ärsytyksen lähde 76 %:
lle maailman väestöstä. Se luo turhautumista ja
voi aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa.
Ylitä äänenvaimennuksen parhaat odotukset parantaen tuottavuutta
ja nauttien terveellisemmästä ilmapiiristä hiljaisessa ympäristössä.

70 % maailman väestöstä asuu kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä. Tämä kasvattaa väestöntiheyttä lisäten melutasoa ja altistumista liialliselle melulle.

Liiallinen melu on toiseksi suurin terveysongelmien syy ilmanlaadun jälkeen.

Melu ja akustiset häiriöt aiheuttavat turhautumista lyhyellä aikavälillä, ja niillä on pitkäaikaisia terveysvaikutuksia. Liiallinen melu häiritsee unia, heikentää tuottavuutta, aiheuttaa muutoksia sosiaaliseen käyttäytymiseen ja lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä. Maailman terveysjärjestön mukaan yli 430 miljoonaa ihmistä - toisin sanoen joka viides ihminen - kärsii kuulonalenemasta maailmanlaajuisesti. Tämä pahenee ajan myötä. Yli 700 miljoonaa ihmistä - toisin sanoen joka kymmenes - kärsii kuulonalenemasta vuoteen 2050 mennessä.

kpi background image

Paranna työ- ja elinolosuhteita ehkäisevillä toimenpiteillä, kuten akustisella eristyksellä.

Excessive noise is the #1 source of annoyance for 76% of the world's population.

Liiallinen melu on suurin ärsytyksen lähde 76 %:lle maailman väestöstä.

Se aiheuttaa turhautumista ja johtaa mahdollisiin elämäntapamuutoksiin.

One in five people suffer from hearing loss today.

Joka viides henkilö kärsii nykyään kuulovammoista.

Tällä hetkellä 5,5 % maailman väestöstä kärsii sisäkorvavaurioista. Tämä tulee lisääntymään ja vuoteen 2050 mennessä yhdellä kymmenestä on kuulonalenema.

20% are annoyed by noise from areas like sanitary pipings at night.

20 % ilmoittaa häiritsevän melun tulevan esimerkiksi saniteettikalusteista yöaikaan.

Tämä johtaa nukkumisen häiriintymiseen, tuottavuuden heikkenemiseen sekä mahdollisiin terveysongelmiin.

Akustinen eristys kannattaa huomioida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunnittelun optimoimiseksi

Nopean kehityksen ansiosta asuinalueet voivat sijaita kevyiden teollisuus-, liike-, kuljetus- tai kokoontumiskeskusten läheisyydessä, ja alueella voi olla jatkuvasti rakennustöitä ja liikennettä. Hiljaiset alueet ja melukäytävät ovat olennaisen tärkeitä meluvaikutusten ja altistumisen vähentämiseksi. Tehokas melunvaimennusstrategia tulisi aloittaa mahdollisimman aikaisin suunnitteluvaiheessa. Näin saadaan aikaan optimoitu ratkaisu, joka sisältää erilaisia menetelmiä, kuten mekaanisen asettelun, tärinänvaimennuksen ja putkieristyksen. Eristystuotteita voidaan myös kerrostaa halutun akustisen suorituskyvyn saavuttamiseksi, jolloin etuna on myös lämmöneristys ja eristeen alla esiintyvän korroosion väheneminen.

Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

Keskustelemme mielellämme kanssanne, miten voimme yhdessä ylittää parhaat odotukset äänieristyksessä.

Kirjoita meille tänään.