Hopp til hovedinnhold
workplace personnel protection is necessary to prevent occupational hearing loss.

1 AV 10 PERSONER VIL VÆRE RAMMET AV INVALIDISERENDE HØRSELSTAP INNEN 2050

Beskyttelse av personell på arbeidsplassen er nødvendig for å hindre yrkesrelatert hørselstap. Gå Beyond Better for å dempe støy og forbedre sikkerheten på arbeidsplassen.

16 % av invalidiserende hørselstap skyldes arbeidsrelatert støy

Det menneskelige øret har et dynamisk område på 0 dB til 120-130 dB. En hviskelyd er ca. 40 dB, mens normal stemme er ca. 60 dB. Kontinuerlig eksponering for lyder over 85 dB skader det indre øret (sneglehuset) og kan føre til permanent hørselstap. Ifølge Verdens helseorganisasjon lever over 400 millioner mennesker, inkludert 34 millioner barn, med nedsatt hørsel. Invalidiserende hørselstap refererer til hørselstap større enn 35 dB i det beste øret. En studie i 2005 viser at 16 % av invalidiserende hørselstap hos voksne kan tilskrives yrkesrelatert støy. Likevel kan mye av dette forhindres gjennom forebyggende og beskyttende tiltak.

 

Hørselstap - spesielt støyindusert, kan forebygges

Vi utsettes daglig for lyd og støy, som vanligvis er på et trygt nivå og ikke skader hørselen. Men høye lyder, selv i en kort periode, som en eksplosjon, eller kontinuerlig eksponering for høye lyder og frekvenser, kan skade det indre øret og føre til hørselstap. Støyindusert hørselstap kan forebygges ved å gjøre livsstilsendringer, samt iverksette vernetiltak både personlig og i omgivelsene hvor vi bor og arbeider.

workplace personnel protection is necessary to prevent occupational hearing loss.

Demp støyen ved kilden. Forbedre sikkerheten for personalet og arbeidsplassen med Armacells akustikkløsninger.

ArmaSound Industrial Systems består av flere kombinasjoner av termiske og akustiske isolasjonslag for å løse de akustiske utfordringene i ulike prosjekter. Ytterligere mantlingsmaterialer og mantlingssystemer kan også benyttes for å gi ekstra mekanisk beskyttelse av det isolerte systemet. ArmaSound Industrial Systems er det første støykontrollsystemet som demper korrosjon under isolasjon, og er virkelig i en klasse for seg for å levere mer enn bedre kundeverdi i én enestående løsning.

Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

La oss diskutere hvordan vi sammen kan oppnå Beyond Better akustisk beskyttelse.

Les mer