Hopp til hovedinnhold
Urbanisation causes short-term frustration and has long-term health repercussions.

Forbedre og beskytt med førsteklasses akustikkløsninger

Overdreven støy er den største kilden til irritasjon for 76 % av verdens befolkning. Det frustrerer og kan forårsake irreversibel skade. Gå Beyond Better for å dempe støy, øke produktiviteten og nyte bedre helse i behagelig stillhet.

70 % av verdens befolkning antas å bo i byer innen 2050. Dette øker befolkningstettheten og dermed støynivået og eksponeringen for overdreven støy.

Overdreven støy er den nest største miljøårsaken til helseproblemer, etter luftkvalitet.

Støy og akustiske forstyrrelser frustrerer på kort sikt og har konsekvenser for den langsiktige helsen. Mye støy forstyrrer søvnen, reduserer produktiviteten, fremkaller endringer i sosial atferd og gir høyere risiko for kardiovaskulære sykdommer. Ifølge Verdens helseorganisasjon blir over 430 millioner mennesker - eller én av fem - rammet av hørselstap over hele verden i dag. Dette vil forverres over tid. Over 700 millioner mennesker - eller én av ti - vil få nedsatt hørsel innen 2050.

kpi background image

Forbedre arbeids- og boforholdene med forebyggende tiltak som akustisk isolasjon.

Excessive noise is the #1 source of annoyance for 76% of the world's population.

Overdreven støy er den største kilden til irritasjon for 76 % av verdens befolkning.

Støy er frustrerende og kan i mange tilfeller påvirke livsstilen til de som blir berørt.

One in five people suffer from hearing loss today.

Én av fem personer er berørt av hørselstap i dag.

Mens 5,5 % av verdens befolkning har i dag skader i det indre øret. Dette vil forverres til én av ti personer med nedsatt hørsel i 2050.

20% are annoyed by noise from areas like sanitary pipings at night.

20 % identifiserer støy fra områder som sanitærutstyr som en irritasjonsfaktor om natten.

Det er forstyrret søvn, redusert produktivitet og gir potensielle helseproblemer.

Vurder akustisk isolasjon så tidlig som mulig for optimal design

På grunn av den raske urbaniseringen blir boligområder ofte plasseres nær industri-, handels-, transportknutepunkter eller catering-bedrifter, med pågående konstruksjonsarbeid og mye trafikk. Stillesoner og støykorridorer er avgjørende for å redusere støypåvirkning og eksponering, og en effektiv strategi for støydemping bør starte så tidlig som mulig i designfasen. Dette for å kunne levere et optimalisert forslag som inkluderer en kombinasjon av metoder som mekanisk layout, vibrasjonsisolering og kanalisolasjon. Isolasjonsprodukter kan også legges lagvis for å oppnå ønsket akustisk ytelse, i tillegg til at de gir den ekstra fordelen med varmeisolasjon og reduksjon av korrosjon under isolasjon.

Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

La oss diskutere hvordan vi sammen kan oppnå Beyond Better akustisk beskyttelse.

Skriv til oss i dag.