Hopp til hovedinnhold
HERO - Condensation is like raining indoors

4 % FUKTINNTRENGNING REDUSERER ISOLASJONENS EFFEKTIVITET MED 70 %

Fuktig isolasjon isolerer ikke. Velg riktig isolasjonsmateriale for ditt bruksområde.

Kondens er som regn innendørs

Kondensert vann som drypper fra taket er uønsket for brukerne av bygningen, og skader også overflater og andre eiendeler i bygningen. Når det oppstår kondens på det isolerte systemet, kan isolasjonsmaterialet, spesielt materialer med åpen cellestruktur, bli vått. Absorpsjon av fuktighet fører alltid til en økning i varmeledningsevnen til isolasjonsmaterialet og reduksjon i materialets isolerende kapasitet. I mange tilfeller er den skadde isolasjonen ikke synlig, og repareres derfor ikke etter at skaden er oppstått.

Condensation from ceiling

Hindre kondens ved å holde overflatetemperaturen på isolasjonen like høy eller høyere enn temperaturen for når det dannes dugg.

Luften som omgir oss består av ulike gasser og vanndamp. Innholdet av vanndamp i luften kan variere mye. Likevel er luftens evne til å absorbere fuktighet i form av vanndamp begrenset. Kondens oppstår når den omgivende luften er 100 % mettet med vanndamp. Duggpunkt refererer til temperaturen der vanndamp i luften kondenseres til væske. I de fleste land er temperaturen i et kaldtvannssystem, kjølesystem eller kjøleluftkanalsystem mye lavere enn den gjennomsnittlige duggpunkttemperaturen innendørs. Slike kuldesystemer svetter raskt og er svært utsatt for dannelse av kondens på overflatene.

Test av vanndampmotstand i ulike isolasjonsmaterialer

En studie ble utført av det anerkjente Fraunhofer Institute, Europas største applikasjonsorienterte forskningsorganisasjon, for å få en bedre forståelse av hvordan fukt påvirker tre kjente isolasjonsmaterialer, nemlig fleksibel cellegummi (FEF), mineralull med aluminiumsfoliebelegg og polyuretan (PUR) med foliebelegg av polyvinylklorid (PVC).

Forsøket

Tre testrør ble isolert og satt i drift ved en rørtemperatur på 20 °C i et klimakammer. Dette for å sikre at omgivelsestemperaturen på 35 °C og relativ fuktighet på 55 % var jevn gjennom hele testperioden på 33 dager. For å gjøre forsøket enda mer realistisk ble det boret to små hull på 5 mm i diameter, 5 mm inn i overflaten, på motsatt side av rørseksjonen. Dette er for å simulere skader på isolasjonssystemet, som i praksis ofte er regelen heller enn et unntaket. På slutten av testen ble mengden fuktighet isolasjonsmaterialene ville absorbert over 33 dager målt.

Resultatene

På slutten av 33 dager var vanndampdiffusjonsmotstandsfaktoren (μ-verdi) lik for FEF i både de uskadde og skadde rørene ved ca. 10 000. μ-verdien for mineralull med aluminiumbelegg var 7053 på det uskadde røret og 467 på det skadde røret. μ-verdien for PUR med PVC-belegg var henholdsvis 2163 og 672.

 

Water resistance test conducted by the Fraunhofer institute

ETTER 10 ÅR ER FUKTINNHOLDET I FEF 4 GANGER MINDRE ENN MINERALFIBER ELLER PUR

For å undersøke de langsiktige effektene av fuktabsorbsjon, utførte Fraunhofer Institute beregninger av hvordan isolasjonsmaterialene ville ha oppført seg over en antatt periode på ti år. Det ble gjort flere antakelser for denne beregningen: Røret ville bli benyttet ved en rørtemperatur på 5 °C i et omgivelsesmiljø på 35 °C og relativ fuktighet på 80 %. Resultatene indikerer at fuktinnholdet i FEF fortsatt vil være under 5 %, mens for mineralull og PUR vil det stige til henholdsvis nesten 20 % og 25 % etter ti år. λ-verdien for FEF ville også øke med bare 15 %, mens verdien til mineralull og PUR ville ha økt med henholdsvis 77 % og 150 %.

Michaela Störkmann, Technical Manager EMEA (Europe, Middle East and Africa)

Denne testen viser at fleksibel cellegummi med lukket cellestruktur med integrert diffusjonsbrems er mer tolerant mot små defekter i isolasjonen sammenlignet med andre testede isolasjonsmaterialer.

Eksterne diffusjonsbremser blir skadet over tid

Åpencellematerialer som f.eks. glassullisolasjon brukes ofte, men er utsatt for fuktabsorbering og krever en tynn aluminiumsfolie eller PVC-folie brukt som diffusjonsbrems. Folien blir imidlertid lett skadet under montasje og bruk. Vanndamp kan trenge gjennom disse flengene og akkumuleres i isolasjonsmaterialet med åpen cellestruktur. Det er også vanskelig å sikre tilstrekkelig eller ensartet isolasjonstykkelse i hele systemet, spesielt rundt bends og komplekse former. Derfor kan kondens oppstå spesielt i områder som røroppheng, bend, T-stykker, ventiler og koblinger. Fukten som er oppsamlet over tid reduserer ikke bare systemets termiske ytelse, det kan også medføre store kostnader til reparasjon og utbedringer på grunn av problemer som korrosjon under isolasjon.

Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

La oss diskutere hvordan vi sammen kan oppnå BEYOND BETTER resultater.

Skriv til oss i dag.