Hopp til hovedinnhold
Healthcare facilities have strict requirements to ensure patients benefit from the best medical care possible. Armacell's flexible equipment insulation helps to increase energy efficiency and contributes towards a safer and more comfortable environment for patients and healthcare workers.

Helsevesen: Ingen feilmargin

Driftsstabilitet og komfort til enhver tid

En komfortabel og energieffektiv helseinstitusjon som er designet for bærekraft, sikrer høyere komfort, bedre sikkerhet og restitusjon for pasientene.

Innendørs miljøkvalitet (IEQ) er et viktig aspekt ved helseinstitusjoner, fordi det har en direkte innvirkning på velværet til pasienter og helsepersonell. IEQ inkluderer innendørs luftkvalitet samt akustikk og varmekomfort. For å muliggjøre positiv IEQ og driftssikkerhet, er energiforbruket til et sykehus mer enn dobbelt så stort som andre offentlige bygninger. Dette skyldes betydelig oppvarming av rom, kjøling og ventilasjon, kontinuerlig drift i de fleste anleggene og store mengder medisinsk utstyr.

Helseinstitusjoner må vurdere sin driftssikkerhet og effektivitet, akustikkdesign samt bærekraft. Det er også økt behov for at utformingen av institusjonene er fleksibel og bygges opp raskt for å tilrettelegge for ad hoc-endringer i en nødssituasjon.

kpi background image

Armacells løsninger sikrer høyere komfort, bedre sikkerhet og restitusjon for pasientene.

Icon-system

Bærekraftig bygging

Resirkulert, strukturelt kjernemateriale ArmaPET krever 85 % lavere energiforbruk under produksjonen og slipper ut 37 % mindre karbondioksid.

Icon - Acoustic insulation

Akustisk komfort

Effektive lyddempings- og absorpsjonsløsninger bidrar til å redusere strukturell og luftbåren støyoverføring for et mer komfortabelt miljø.

Icon-Fire

Brannsikkerhet

Passive brannsikringstiltak og effektive isolasjonsmaterialer kan begrense spredningen av brann og røykutvikling, og bidra til å spare verdifull tid nødvendig for effektiv evakuering under en brann.

Icon - Solution

Energieffektivitet

Optimal isolering av mekanisk °utstyr er en av de enkleste og mest effektive måtene å °spare energi på i bygningen.

Øk etterspørselen etter bygg og anlegg for raskt å endre den opprinnelige romdesignen for å imøtekomme nye behov.

Nylige helsekriser over hele verden understreker behovet for fleksibilitet til å håndtere ad hoc-utfordringer, som økt etterspørsel etter sykehussenger og isolasjonsrom. Sammenlignet med konvensjonelle strukturelle materialer er °Armacells ArmaPET-løsninger lette og °muliggjør produksjon °utenfor anlegget og modulær konstruksjon. ArmaPET er laget av resirkulerte plastflasker og krever 85 % lavere energiforbruk under produksjonen og slipper ut 37 % mindre karbondioksid.

For å muliggjøre fleksibilitet midt i endringen, vil det være nødvendig med minimum IEQ-standarder for alle rom i helseinstitusjonene. Høykvalitets termiske og akustiske løsninger som raskt kan installeres, spesielt på trange steder, som f.eks. ArmaFlex og ArmaComfort.

Hospital beds

Uønsket støy er distraherende og kan forstyrre en persons hvile og restitusjon.

Støy °skyldes fysisk vibrasjon i materialer og utstyr, og fører til strukturbåren og luftbåren støy. Overgangen °mellom luftbåren til strukturbåren støy kan skje flere ganger før lydkilden blir stoppet. Annen lyd, som reflektert lyd, kan også forekomme - for eksempel i tekniske kanaler rundt rør.

Studier viser at 20 % av respondentene ble påvirket av støy fra sanitærutstyr, °spesielt om natten. Armacells akustiske isolasjonsprodukter gir overlegen støyreduksjon med mindre tykkelser, som gir bedre plass til andre deler av bygningen.

 

Armacell's solutions offer comfort and supports well-being for recovery in the hospital.

Et sykehus bruker mer enn dobbelt så mye °energi som andre offentlige bygninger for å opprettholde driftsstabilitet døgnet rundt.

Dette er fordi helseinstitusjoner er komplekse med °rør og luftkanaler som går gjennom hele bygningen for å forsyne °frisk luft, kaldt og varmt vann, og for å avhende °avløpsvann. I tillegg til å luftkondisjonere pasientrommene, sørger °kjølevann for de nødvendige klimaforholdene i operasjonsstuer og patologirom. Kjøling er dessuten nødvendig°for å drifte de mange medisinsktekniske systemene og °oppbevare temperatursensitive legemidler. Energieffektivitet og forebygging av energitap er avgjørende i den daglige driften.

Armacells løsninger for varmeisolasjon er fiberfrie med °ekstremt lave utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) og støtter LEED-sertifiseringsmål.

Healthcare facilities have strict requirements to ensure patients benefit from the best medical care possible. Armacell's flexible equipment insulation helps to increase energy efficiency and contributes towards a safer and more comfortable environment for patients and healthcare workers.

Finn ut mer om de dedikerte løsningene fra Armacell.

The Sengkang General and Community Hospitals is one of Singapore largest integrated development that houses cutting-edge healthcare facilities with community-based care.

Finn ut hvorfor Sengkang General and Community Hospitals i Singapore bruker Armacells løsninger.

Les mer

Innebygd antimikrobiell produktbeskyttelse

Armacell er den eneste produsenten av fleksibelt teknisk isoleringsmateriale som har innebygd Microban antimikrobiell beskyttelse i sine premiumprodukter. Microban mikrobielle kjemikalier arbeider kontinuerlig innenfor molekylstrukturen til premium ArmaFlex-produkter, og skaper et ugjestmildt miljø for mikrober å vokse og formere seg. Produktbeskyttelsen begynner å virke så snart en mikroorganisme kommer i kontakt med en produktoverflate og Microban antimikrobiell beskyttelse trenger gjennom celleveggen til mikroorganismen, forstyrrer cellen og gjør at mikroorganismen ikke kan vokse og reproduseres. Den antimikrobielle beskyttelsen arbeider deretter kontinuerlig for å opprettholde en konsekvent lavere biobelastning enn det som forventes av et produkt uten Microban-beskyttelse.

ArmaFlex is infused with Microban antimicrobial product protection to inhibit the growth of stain and odour-causing mould and mildew.
Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

La oss diskutere hvordan vi sammen kan oppnå BEYOND BETTER resultater.

Skriv til oss i dag.