Hopp til hovedinnhold
Acoustic disturbances affect sleep and productivity.

Uønsket støy forstyrrer søvn og produktivitet

Uønsket støy er distraherende og kan påvirke fokus. Støy om natten påvirker også søvnen. 30 % er enige i at støy fra områder som sanitærutstyr ikke skal høres, spesielt om natten, fordi forstyrret søvn har både korte- og langvarige følger.

Et stille miljø er et fristed for hvile og fokus

Effektiv akustikkisolasjon bidrar til at man er fokusert og føler seg vel. Det gir også en følelse av privatliv og trygghet. Bygningsakustikk og støykontroll er imidlertid svært komplekse problemer, avhengig av flere parametere og støykilder som må vurderes og dempes. Disse inkluderer faktorer som bygningslayout og design, type byggemateriale som brukes, VVS- og sanitærrørsystemer, så vel som utstyret som er involvert.

Mange variabler kompliserer støykontrollstrategien

Luftbåren støy er støy som overføres gjennom luften. Strukturlyd skyldes den fysiske vibrasjonen i materialer forårsaket av støt eller annen form for mekanisk energioverføring som forårsaker vibrasjon. 

I de fleste tilfeller forflytter strukturlyd seg gjennom bygningsstrukturen via byggematerialer, rammer og innvendige elementer. Det blir etter hvert en luftbåren lyd som kan høres på litt avstand fra kilden, kanskje flere etasjer unna. Luftbåren lyd kan også bli strukturbåren, slik at omkringliggende overflater vibrerer. Overgangen mellom luftbåren til strukturbåren støy kan skje flere ganger før lydkilden blir stoppet. Strukturstøy i bygninger bør derfor fjernes.

Annen lyd, som reflektert lyd, kan også forekomme - for eksempel i tekniske kanaler rundt rør.

Structure- and air-borne noise can be reduced with Armacell's acoustic solutions.
kpi background image

Noen viktige begreper

Icon - Sound

Lyd

Lyd er en mekanisk vibrasjon som oppfattes av det menneskelige øret. Lydnivå er den mengden lydenergi (dB) som når ørene våre.

Icon - Frequency

Frekvens

Frekvens er antall vibrasjoner per sekund. Jo høyere frekvens, jo høyere tonehøyde på lyden vi hører. Det typiske frekvensområdet for det menneskelige øret er 16 Hz til 16 000 Hz.

Bel (B) and decibel (dB) are relative units and represent the ratio between two acoustic quantities on a logarithmic scale.

Desibel

dB er en relativ enhet som representerer forholdet mellom to akustiske verdier på en logaritmisk skala. dB (A) veier volumet i henhold til frekvenser.

Icon - Acoustic insulation

Lydtap

Forskjellen i lydnivå målt mellom et blottlagt, uisolert rør og et isolert rør.

En reduksjon på 10 dB(A) tilsvarer 50 % reduksjon i oppfattet volum i det menneskelige øret.

Identifisere den riktige løsningen for oppgaven

Luftbåren lyd spiller en større rolle i vannrørsystemer sammenlignet med strukturstøy. Et PVC-rør med 110 mm diameter med en gjennomstrømning på 2 liter per sekund kan forårsake ca. 55 dB(A) med luftbåren støy sammenlignet med 22 dB(A) med strukturstøy. Isolasjon ved kilden vil bidra til å løse dette, isolere rørene eller koble dem fra støtten eller fra koblingene til rammen med et akustisk barrieremateriale. Slike lydbarrierematerialer er ikke-porøse og tette og brukes til å begrense passasjen av luftbårne akustiske forstyrrelser fra den ene siden til den andre.

Turbulent luftstrøm i kanalen kan forårsake kanalbåren støy, og kan også føre til at kanalveggene vibrerer og rumler for å utstråle lavfrekvent luftbåren støy. Isolasjon med lydabsorberende materialer bidrar til å redusere refleksjoner fra overflater og reduserer gjenklang i rom.

Incomplete building construction
Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

La oss diskutere hvordan vi sammen kan gå Beyond Better for å forbedre den akustiske komforten.

Skriv til oss i dag.

Finn ut mer om de dedikerte løsningene fra Armacell.