Overslaan en naar de inhoud gaan
HERO - Condensation is like raining indoors

4% BINNENDRINGEND VOCHT REDUCEERT DE EFFECTIVITEIT VAN ISOLATIE MET 70%

Vochtige isolatie kan niet isoleren. Kies het juiste isolatiemateriaal voor uw toepassing.

Condensvorming is alsof het binnen regent

Condenswater dat van het plafond druppelt is ongewenst voor gebruikers van gebouwen en beschadigt ook oppervlakken en andere bedrijfsmiddelen in het gebouw. Wanneer condensvorming op het geïsoleerde systeem optreedt, kan het isolatiemateriaal – met name materialen met een open celstructuur – nat worden. Aangezien water een veel hogere warmtegeleiding heeft dan het isolatiemateriaal, leidt de opname van vocht altijd tot verhoging van de warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal en slechtere isolerende prestaties. In veel gevallen is de beschadigde isolatie niet zichtbaar en wordt deze na beschadiging niet hersteld.

Condensation from ceiling

Voorkom condensvorming door de temperatuur van het isolatieoppervlak op, of zelfs boven het dauwpunt te houden.

De ons omringende lucht bestaat uit verschillende soorten gassen en waterdamp. Afhankelijk van de omgeving kan het waterdampgehalte van de lucht enorm uiteenlopen. Het vermogen van lucht om vocht in de vorm van waterdamp op te nemen is beperkt. Condensvorming treedt op wanneer de omgevingslucht 100% verzadigd is met waterdamp. Het dauwpunt verwijst naar de temperatuur waarbij waterdamp in de lucht condenseert tot vloeistof. In de meeste landen is de temperatuur van een koelwatersysteem, koel- of koelluchtkanaalsysteem veel lager dan het gemiddelde dauwpunt binnenshuis. Dergelijke koude systemen transpireren snel en zijn erg gevoelig voor condensvorming op hun oppervlakken.

Waterdampbestendigheidstest van verschillende isolatiematerialen

Er is een uitgevoerd door het gerenommeerde Fraunhofer Instituut, de grootste toepassingsgerichte onderzoeksorganisatie van Europa, om een beter inzicht te krijgen in de impact van vocht op drie bekende isolatiematerialen, namelijk flexibel elastomeer schuim (FEF), minerale wol bekleed met aluminiumfolie en polyurethaan (PUR) bekleed met polyvinylchloride (PVC).

Het experiment

Drie testleidingen in een klimaatkamer werden geïsoleerd en ingesteld om te werken bij een lijntemperatuur van 20 °C. Dit moest ervoor zorgen dat de omgevingstemperatuur van 35 °C en de relatieve vochtigheid van 55% gedurende de testperiode van 33 dagen consistent waren. Voor extra realisme werden twee kleine gaten met een diameter van 5 mm geboord, elk 5 mm diep in het oppervlak, aan weerszijden van de leidingsectie. Dit diende om schade aan het isolatiesysteem te simuleren, wat in de praktijk vaak eerder regel dan uitzondering is. Aan het eind van de test werd gemeten hoeveel vocht de isolatiematerialen gedurende 33 dagen absorbeerden.

De resultaten

Na 33 dagen was de waterdampdiffusieweerstandsfactor (μ-waarde) voor FEF vergelijkbaar in zowel de onbeschadigde als beschadigde leidingen en bedroeg ca. 10.000. De μ-waarde van minerale wol met aluminium afdekking was 7.053 op de onbeschadigde leiding en 467 op de beschadigde pijpleiding. De μ-waarde van PUR met PVC-bekleding bedroeg respectievelijk 2.163 en 672.

 

Water resistance test conducted by the Fraunhofer institute

NA 10 JAAR IS HET VOCHTGEHALTE IN FEF 4X LAGER DAN IN MINERALE VEZELS OF PUR

Om de potentiële langetermijneffecten van vochtopname te onderzoeken, simuleerde het Fraunhofer Instituut hoe de isolatiematerialen zich konden gedragen gedurende een periode van tien jaar. Voor deze berekening werden verschillende aannames gedaan: de leiding zou werken bij een leidingtemperatuur van 5 °C in een omgeving van 35 °C en een relatieve vochtigheid van 80%. Hun resultaten wijzen erop dat het vochtgehalte in FEF nog steeds onder de 5% zou liggen, terwijl dat in minerale wol en PUR na tien jaar zou stijgen tot respectievelijk bijna 20% en 25%. Ook de λ-waarde van FEF zou slechts met 15% stijgen, terwijl die van minerale wol en PUR met respectievelijk 77% en 150% zouden toenemen.

Michaela Störkmann, Technical Manager EMEA (Europe, Middle East and Africa)

Deze test toont aan dat flexibele elastomeerschuimen met gesloten celstructuur en hun geïntegreerde dampremmende laag toleranter zijn tegen kleine defecten in de isolatie in vergelijking met andere geteste isolatiematerialen.

Externe dampremmende lagen raken na verloop van tijd beschadigd

Vaak wordt gebruik gemaakt van materialen met een open celstructuur, zoals glaswol, maar dat is gevoelig voor vochtabsorptie en vereist een dunne aluminium- of PVC-folie als dampremmende laag. De folie kan tijdens installatie en gebruik echter gemakkelijk beschadigd raken. Waterdamp kan door deze scheuren binnendringen en zich ophopen in het isolatiemateriaal met open celstructuur. Bovendien is het moeilijk om te zorgen voor voldoende of een uniforme isolatiedikte in het hele systeem, vooral rond bochten en complexe vormen. Daardoor kan condensvorming vooral optreden in zones als leidingbeugels, bochten, T-stukken, kleppen en aansluitingen. Het vocht dat zich na verloop van tijd ophoopt, vermindert niet alleen de thermische prestaties van het systeem, maar kan ook leiden tot ingrijpende reparaties en hoge kosten door structurele degradatie als gevolg van problemen zoals corrosie onder de isolatie.

Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

Laten we samen bespreken hoe we BEYOND BETTER kunnen presteren.

Schrijf ons vandaag nog.