Przejdź do treści
ArmaFlex insulation from Armacell offers reliable condensation control

KONTROLA KONDENSACJI - I ZAPOBIEGANIE USZKODZENIOM IZOLACJI TECHNICZNEJ

Ponieważ 98% wszystkich uszkodzeń izolacji jest związanych z wilgocią, za wszelką cenę należy unikać kondensacji. Techniczne rozwiązania izolacyjne Armacell pozwalają kontrolować kondensację, zapobiegać wnikaniu wilgoci, korozji pod izolacją i awariom systemu.

Armacell Condensation Control whitepaper article

Dowiedz się więcej o kontroli kondensacji w naszej broszurze.

Jak określić idealne rozwiązanie izolacji technicznej dla danego projektu, aby zapewnić niezawodną kontrolę kondensacji? Dowiedz się tego, czytając niniejszą broszurę.

Whitepaper - Optymalizacja kontroli kondensacji dzięki odpowiedniej izolacji technicznej (polski)

Lepsza kontrola kondensacji

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze rozwiązania inżynieryjne wychodzą poza lepsze rozwiązania, umożliwiając kontrolę kondensacji i zapewniając niezawodną wydajność systemu izolacyjnego.

Dlaczego należy kontrolować kondensację pary wodnej

Kontrola kondensacji ma kluczowe znaczenie, ponieważ wilgoć może naruszyć system izolacyjny, prowadząc do strat cieplnych. Odpowiednia grubość izolacji zapewnia, że temperatura powierzchni jest zawsze wyższa od temperatury punktu rosy, co zapobiega kondensacji na powierzchni. W przypadku wystąpienia wilgoci, materiał o zamkniętej strukturze komórkowej może pomóc w zapobieganiu wnikaniu pary wodnej.

kpi background image

Unikanie kondensacji za wszelką cenę

Icon-Insulation

Mokra izolacja zmniejsza wydajność cieplną

Mokra izolacja nie może chronić izolowanych rur przed stratami energii. W związku z tym obniża się wydajność cieplna systemu.

Icon-Moisture on tube

Wnikanie wilgoci prowadzi do awarii systemu

Wnikanie wilgoci pogarsza stan izolacji, co może prowadzić do awarii zainstalowanego systemu izolacyjnego.

Icon-Mask

Pleśń stanowi zagrożenie dla zdrowia

Jeśli w materiale izolacyjnym nagromadzi się wilgoć, może dojść do rozwoju pleśni. Może to prowadzić do złej jakości powietrza w pomieszczeniach, stanowiąc poważne zagrożenie dla zdrowia użytkowników budynku.

Wysokiej jakości rozwiązanie może zapobiec stratom energii u źródła.

Sam sektor budowlany odpowiada za prawie 40% całkowitego zużycia energii. Na całym świecie wprowadzane są bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące efektywności energetycznej oraz kodeksy budownictwa ekologicznego, co powoduje wzrost zapotrzebowania na wysokowydajne izolacje techniczne. Właściwy dobór i montaż odpowiedniej izolacji pozwala zapobiec kondensacji pary wodnej i ograniczyć straty cieplne, optymalizując efektywność energetyczną budynku.

 

Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

Skontaktuj się z lokalnym biurem Armacell, aby rozpocząć pracę. Pomożemy Ci osiągnąć LEPSZĄ kontrolę kondensacji.

Skontaktuj się z nami.