Hoppa till huvudinnehåll
workplace personnel protection is necessary to prevent occupational hearing loss.

1 AV 10 MÄNNISKOR KOMMER ATT LIDA AV FUNKTIONSNEDSÄTTANDE HÖRSELSKADA ÅR 2050

Personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen är nödvändigt för att förhindra att personalen drabbas av hörselskador på arbetsplatsen. Prestera Beyond Better för att dämpa buller och förbättra säkerheten på arbetsplatsen.

16 % av alla funktionsnedsättande hörselskador beror på buller från arbetet

Det mänskliga örat har ett dynamiskt intervall på 0 dB till 120 – 130 dB. En viskning är ca 40 dB medan en normal röst är ca 60 dB. Kontinuerlig exponering för ljud över 85 dB skadar innerörat (cochlear) och kan leda till permanent hörselnedsättning. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lever över 400 miljoner människor, inklusive 34 miljoner barn, med funktionsnedsättande hörselskador. Funktionsnedsättande hörselskada avser en hörselnedsättning som är större än 35 dB i det bättre örat. En studie från 2005 visar att 16 % av den funktionsnedsättande hörselförlusten hos vuxna kan tillskrivas buller i arbetsmiljön. Mycket av detta kan dock förhindras genom förebyggande och skyddande åtgärder.

Hörselnedsättning, särskilt orsakad av buller, kan förebyggas

Vi utsätts dagligen för ljud och buller som vanligtvis ligger på säkra nivåer och inte skadar hörseln. Men starka ljud, även under en kort tid, som en explosion, eller kontinuerlig exponering för höga ljud och frekvenser, kan skada vårt inneröra och resultera i hörselnedsättning. Bullerrelaterad hörselnedsättning kan förhindras genom livsstilsförändringar och genom att vidta skyddsåtgärder både personligen och i den miljö där vi bor och arbetar.

workplace personnel protection is necessary to prevent occupational hearing loss.

Dämpa ljud vid källan. Förbättra personskyddet och säkerheten på arbetsplatsen med Armacells akustiska lösningar.

ArmaSound Industrial Systems består av flera kombinationer av termiska och akustiska isoleringsskikt för att hantera de akustiska utmaningarna i olika projekt. Ytterligare beklädnadsmaterial och ytbeklädnadssystem kan också inkluderas för att ge bättre mekaniskt skydd för det isolerade systemet. ArmaSound Industrial Systems är det första bullerkontrollsystemet som minskar korrosion under isolering och är i en klass för sig när det gäller att leverera Beyond Better kundvärde i en enda anmärkningsvärd lösning.

Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

Låt oss diskutera hur vi tillsammans kan uppnå Beyond Better akustikskydd.

Läs mer