Hoppa till huvudinnehåll
Corrosion under insulation (CUI)

Korrosion under isoleringen.

Detta är ett lömskt problem som ofta märks först när omfattande skador redan har inträffat. Korrosion under isolering står för 10 % av den totala underhållsbudgeten och är orsaken till fler oplanerade driftstopp än alla andra orsaker.

Korrosion uppstår på grund av instängd fukt

Korrosion uppstår när vatten blir stående mellan metallrörets eller kanalens yta och isoleringsmaterialet. Detta lömska problem, som kallas korrosion under isolering (CUI), märks ofta bara när omfattande skador redan har uppstått. CUI uppstår vanligtvis på rör med en ledningstemperatur på mellan 0 °C och 175 °C och det är extra kritiskt över 50 °C. Risken ökar för utrustning som inte används regelbundet eller med dubbla temperaturer. Om temperaturen fluktuerar kan kondensvatten bildas i isoleringsmaterialet och vatten kan nå fram till rörledningarnas yta.

Fuktig isolering gynnar korrosion

När fukt tränger in i isoleringsmaterialet genom en skadad beläggning eller i form av överföring av vattenånga blir isoleringsmaterialet vått. Detta påverkar isoleringsegenskaperna och leder till energiförluster. Det kan också leda till korrosion på rörytan.

Illustration shows corrosion on pipe insulated with mineral wool

Armacell tillhandahåller en omfattande produktportfölj för att säkerställa att du får en högpresterande systemlösning för tillförlitlig kondenskontroll.

Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

Låt oss diskutera hur vi når Beyond Better-prestanda när det gäller att förhindra korrosion under isoleringen för dina system.

Skriv till oss idag.

Läs mer om de speciallösningar som Armacell erbjuder.