Hoppa till huvudinnehåll
Armacell's solutions help to keep systems cool today so that we can enjoy faster processing speeds tomorrow

Presterar resultat utöver det förväntade – ger dig stöd idag och imorgon.

Förbättrad effektanvändningseffektivitet med ett lägre koldioxidavtryck.

Armacells lösningar avlastar kylsystemen i denna dynamiska bransch.

Datacenter står för 1 % av världens energiförbrukning och 2 % av utsläppen av växthusgaser. I takt med att de utvecklas och blir mer mångsidiga och kraftfullare krävs nya teknik och ändringar av konstruktionen av datacenter, såsom konstruktion av chip med hög täthet och ökad racktäthet. Detta ställer ännu högre krav på att kylsystemen skall fungera tillförlitligt och effektivt, och även på att datacentren skall fungera på ett hållbart sätt. Med våra lösningar kan vi hjälpa datacenter med att skydda utrustning och system genom högre effektanvändningseffektivitet (PUE (eng.: power usage effectiveness)) och lägre koldioxidavtryck.

Det är viktigt att upprätthålla ett konstant och optimalt temperaturintervall för att säkerställa systemets tillförlitlighet och att skydda utrustningen. Servrar som är placerade i datacenter alstrar enorma mängder värme och så mycket som 40 % av de totala driftskostnaderna kan hänföras till energikostnaderna för drift av kylsystemen dygnet runt. Om servrarna blir för varma, stängs datorerna av för att undvika skador. Därigenom skyddas datacentrets utrustning men det leder till driftstopp och minskad effektivitet (överhettning).

Isolering är den effektivaste och billigaste metoden för att minska koldioxidutsläppen.

Hållbarhetsambitioner och bestämmelser kräver att ägare av datacenter och ingenjörer skall överväga olika sätt att öka effektanvändningseffektiviteten (PUE). Trots att detta bara utgör en liten kostnad i den totala konstruktionsbudgeten, har teknisk isolering en betydande inverkan på kylsystemets effektivitet och driftsprestanda. Isolering av kylutrustning och distributionssystem med Armacells värmeisoleringslösningar bidrar till att optimera energiförbrukningen och att på ett tillförlitligt sätt förhindra kondensation och utan risk för fiberläckage.

Data centre maintenance
kpi background image

Tre viktiga faktorer måste beaktas vid val av isoleringsmaterial:

Icon-Insulation

Effektiv värmeisolering

Rätt lösning kan identifieras från Armacells innovativa produktportfölj, med stöd av isoleringskalkylatorn för att beräkna rätt tjocklek.

Icon-Moisture on tube

Effektiv kondenskontroll

Armacells produkter kräver ingen yttre barriär mot vattenånga tack vare sin högkvalitativa struktur med slutna celler.

Contaminants like dust and fibre can cause overheating, electrical or mechanical failures of components in data centres.

Damm- och fiberfritt material

Undvik överhettning, elektriska och/eller mekaniska fel med Armacells damm- och fiberfria produkter.

Beroende på var datacentret är beläget, kommer omgivningsförhållandena att påverka projektspecifikationerna och göra urvalet av byggnadsmaterial – inklusive isoleringssystem mer komplicerat. Armacells lösningar är tillförlitliga eftersom våra produkter genomgår rigorösa test- och kvalitetssäkringsprogram och våra expertteam alltid är tillgängliga för att ge teknisk rådgivning och applikationsstöd.

Hållbar konstruktion med återvunna byggmaterial

Jämfört med konventionella byggmaterial möjliggör konstruktion med återvunna material en hållbarare konstruktion. Armacells ArmaPET-lösningar är till exempel tillverkade av plastflaskor och kräver 85 % mindre energi vid tillverkningen och avger 37 % lägre koldioxidutsläpp. Detta lätta strukturmaterial möjliggör tillverkning utanför anläggningen och även för modulbyggande.

Project - Armacell products in Singapore data centre
Project - Armacell products in US data centre in Virginia, USA

Ta reda på varför detta globala datacenter med konnektivitets- och molntjänstorganisation i Virginia i USA använder Armacells lösningar.

Läs mer
Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

Låt oss diskutera hur vi tillsammans kan uppnå BEYOND BETTER-prestanda.

Skriv till oss idag.

Läs mer om de speciallösningar som Armacell erbjuder.