Hoppa till huvudinnehåll
Healthcare facilities have strict requirements to ensure patients benefit from the best medical care possible. Armacell's flexible equipment insulation helps to increase energy efficiency and contributes towards a safer and more comfortable environment for patients and healthcare workers.

Sjukvård: Ingen marginal för fel

Konstant driftsäkerhet och komfort

En bekväm och energieffektiv hälso- och sjukvårdsinrättning, som är utformad för hållbarhet stödjer patientkomfort, säkerhet och tillfrisknande.

Inomhusmiljökvalitet är en viktig faktor på sjukvårdsinrättningar, eftersom den har en direkt inverkan på patienternas och sjukvårdspersonalens välbefinnande. Inomhusmiljökvaliteten omfattar inomhusluftens kvalitet samt akustiskt och termiskt välbefinnande. För att möjliggöra en positiv inomhusmiljökvalitet och driftsäkerhet, är sjukhusets energianvändning mer än dubbelt så hög som hos andra offentliga byggnader. Detta beror på stora rumsuppvärmnings-, kylnings- och ventilationsbelastningar, kontinuerlig drift av de flesta av sjukhusets anläggningar och den stora mängden medicinsk utrustning.s. This is due to high space heating, cooling and ventilation loads, continuous operation for the majority of its facilities, and the high quantity of medical equipment. 

I hälso- och sjukvårdsinrättningar måste man ta hänsyn till driftsäkerhet och effektivitet, akustisk design samt hållbarhet. Det finns också ett ökat behov av flexibla anläggningsutformningar, som snabbt kan anpassas till tillfälliga ändringar i nödsituationer.

kpi background image

Armacells lösningar stödjer patientens välbefinnande, säkerhet och återhämtning på ett hållbart sätt.

Icon-system

Hållbart byggande

Vid tillverkningen av det återvunna strukturmaterialet ArmaPET är energiförbrukningen 85 % lägre, koldioxidutsläppen 37 % lägre.

Icon - Acoustic insulation

Akustiskt välbefinnande

Effektiva ljuddämpnings- och ljudabsorptionslösningar bidrar till att minska strukturell och luftburen bulleröverföring för att åstadkomma en behagligare miljö.

Icon-Fire

Brandsäkerhet

Passivt brandskydd och högpresterande isoleringsmaterial kan begränsa rökutveckling och spridningen av brand för att bidra till att vinna värdefull tid för evakuering under en brand.

Icon - Solution

Energieffektivitet

Den modernaste isoleringen av mekanisk utrustning är ett av de mest effektiva och enklaste sätten att spara energi i byggnader.

Ökade krav den ursprungliga rumsdesignen i anläggningarna skall kunna ändras för att tillgodose nya behov.

Den senaste tidens nödläge inom sjukvården i världen understryker behovet av flexibilitet för att hantera tillfälliga problem, såsom akut ökade krav på sjukhussängar och isoleringsrum. Jämfört med konventionella strukturmaterial är Armacells ArmaPET-lösningar en lättviktig lösning, som möjliggör tillverkning utanför anläggningen och modulär konstruktion. ArmaPET är tillverkat av återvunna plastflaskor, varigenom energibehovet för tillverkningen minskar med 85 % och koldioxidutsläppen minskar med  37 %.

För att möjliggöra flexibilitet mitt i förändringsarbetet skulle den lägsta standarden för inomhusmiljökvaliteten vara nödvändig för alla utrymmen inom sjukvårdsinrättningar. Högkvalitativa termiska och akustiska lösningar, som kan installeras snabbt särskilt i trånga utrymmen, såsom ArmaFlex och ArmaComfort, är idealiska.

Hospital beds

Oönskat buller är distraherande och kan störa en patients vila och återhämtning.

Buller orsakas av fysiska vibrationer i material och utrustning och leder till stomljud och luftburet buller. Omvandlingen från luftburet buller till stomljud kan upprepas flera gånger tills bullerkällan upphör. Andra ljud såsom reflekterat ljud kan också uppstå till exempel i tekniska kanaler runt rör.

I studier har det visats att 20 % av de svarande påverkades av buller från sanitetsrör, särskilt under natten. Armacells akustiska isoleringsprodukter möjliggör utmärkt bullerreducering med tunnare tjocklekar – vilket möjliggör utrymmesbesparingar för andra delar av byggnaden och systemkonstruktionen.

 

Armacell's solutions offer comfort and supports well-being for recovery in the hospital.

På ett sjukhus används mer än dubbelt så mycket energi som i någon annan offentlig byggnad, för att upprätthålla driftsäkerheten dygnet runt.

Detta beror på att sjukvårdsinrättningar är komplexa med rör och luftkanaler som korsar genom hela byggnaden för att tillföra frisk luft, kallt och varmt vatten och för att avleda avloppsvatten. Utöver luftkonditionering i sjukhussalar, säkerställer kylvatten att de betingelser som krävs i operationssalar och obduktionsrum uppfylls. Dessutom krävs kylning för drift av många olika medicintekniska system, förvaring av temperaturkänsliga mediciner och drift av IT-områden. Energieffektivitet och förebyggande av energiförluster är av största vikt i den dagliga verksamheten.

Armacells värmeisoleringslösningar är fiberfria med mycket låga utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC (eng.: volatile organic compound)) och stödjer LEED-certifieringsmålen.

Healthcare facilities have strict requirements to ensure patients benefit from the best medical care possible. Armacell's flexible equipment insulation helps to increase energy efficiency and contributes towards a safer and more comfortable environment for patients and healthcare workers.

Ta reda på mer om de lösningar Armacell erbjuder.

The Sengkang General and Community Hospitals is one of Singapore largest integrated development that houses cutting-edge healthcare facilities with community-based care.

Upptäck varför Sengkang General and Community Hospitals i Singapore använder Armacells lösningar.

Läs mer

Inbyggt antimikrobiellt produktskydd

Armacell är den enda tillverkaren av flexibla tekniska isoleringsmaterial, som erbjuder förstklassiga produkter med inbyggt antimikrobiellt skydd innehållande Microban för sinnesfridens skull. Microbans antimikrobiella kemikalier arbetar kontinuerligt med molekylstrukturen hos ArmaFlex-produkter av premiumkvalitet, vilket skapar en ogästvänlig miljö, där mikrober har svårt att växa och föröka sig. Produktskyddet börjar verka så snart en mikroorganism kommer i kontakt med en produktyta, varefter Microbans antimikrobiella skydd tränger igenom mikroorganismens cellvägg, bryter ned cellen och gör att mikroorganismen inte kan växa och föröka sig. Det antimikrobiella skyddet arbetar sedan kontinuerligt för att upprätthålla en konsekvent lägre biologisk belastning än vad som skulle kunna förväntas på en produkt utan Microbans skydd.

ArmaFlex is infused with Microban antimicrobial product protection to inhibit the growth of stain and odour-causing mould and mildew.
Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

Låt oss diskutera hur vi tillsammans kan uppnå BEYOND BETTER-prestanda.

Skriv till oss idag.