Hoppa till huvudinnehåll
ArmaFlex insulation from Armacell offers reliable condensation control

Vad är en acceptabel mängd kondensvatten? NOLL.

98 % av alla isoleringsfel är fuktrelaterade. Upptäck varför Armacell genomför 30 000 kvalitetstester varje år för att säkerställa att kunderna får högkvalitativa termiska och akustiska isoleringsmaterial.Bli BEYOND BETTER för att förhindra fuktinträngning, korrosion under isoleringen och systemfel.

98 % av alla isoleringsfel är fuktrelaterade.

Kondensvatten uppstår när den omgivande luften är 100 % mättad med vattenånga. På grund av temperaturskillnader kan otillräcklig isolering resultera i kondens och avrinning på det isolerade röret. Vissa isoleringsmaterial är beroende av en extern barriär mot vattenånga för att motstå fuktintrång. Detta är dock ofta ett tunt täckande skikt som aluminium, som lätt skadas vid installation eller över tid. Om denna barriär skadas kan vattenånga tränga in och göra isoleringsmaterialet vått. Detta är ofta fallet med kalla applikationer och kylda vattenrörsystem.

kpi background image

Kondensvatten är inte acceptabelt

Icon-Insulation

Reducerad termisk prestanda

Våt isolering leder till reducerad termisk prestanda eftersom isoleringen inte längre kan skydda kylda vattenrör mot energiförluster.

Icon-Moisture on tube

Försämring av isoleringssystemet

Om fukt tränger in försämras isoleringsmaterialet och det installerade isoleringssystemet kommer inte att fungera.

Icon-Mask

Potentiell grogrund för mögel

Fukt som ackumuleras i isoleringsmaterialet bidrar till mögeltillväxt, vilket kan leda till dålig luftkvalitet inomhus och hälsorisker för de som vistas i byggnaden.

Installera rätt lösning för att undvika att kondensvatten och vattenånga tränger in.

När rätt isoleringssystem är korrekt installerat minskar värmeförlusterna effektivt. Detta bidrar till att säkerställa att den totala mängden energi som används för att upprätthålla den termiska komforten i byggnaden optimeras. Systemingenjörer har vanligtvis två saker att tänka på – att förhindra kondens på isoleringens utsida och att vattenånga tränger in.

Dr Peter Cheng, Armacell’s Technical Marketing Manager APAC

Rätt isolering som är korrekt installerad bidrar till att säkerställa att den totala mängden energi som används för att upprätthålla termisk komfort i byggnaden optimeras.

Välj rätt högkvalitativa lösning för att förhindra energiförlust där det händer.

Eftersom enbart byggsektorn förbrukar upp till 40 % av all energi är det viktigt att fokusera på att spara energi inom detta område. Forskning visar att energibehovet i byggnader kan minskas radikalt genom att använda befintlig, beprövad teknik såsom isolering. Därför kommer strängare energieffektivitetsregler och gröna byggregler att implementeras och efterlevas globalt, vilket driver på efterfrågan på högpresterande isolering. Armacell genomför 30 000 tester varje år för att säkerställa att kunderna får högkvalitativa isoleringsprodukter som levererar pålitlig och konsekvent prestanda varje gång.

När rätt isolering är korrekt installerad förhindras kondensvatten och värmeförlusten reduceras effektivt. Detta bidrar till att säkerställa att den totala mängden energi som används för att upprätthålla den termiska komforten i byggnaden optimeras.

 

Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

Låt oss diskutera hur vi tillsammans kan uppnå BEYOND BETTER-prestanda.

Skriv till oss idag.