Hoppa till huvudinnehåll
The Sengkang General and Community Hospitals is one of Singapore largest integrated development that houses cutting-edge healthcare facilities with community-based care.

Sengkang General-sjukhuset och offentliga sjukhus

Sömlös integrerad sjukvård i Singapore

Sengkangs integrerade sjukvård utvecklades för att ge en holistisk patientvård. Patienterna skrivs först in på Sengkang General Hospital för diagnos och uppföljning av en primärvårdsläkare. De som behöver fortsatt vård för att få hjälp att komma tillbaka hem och ut i samhället igen förs sedan vidare till Sengkang Community Hospital som erbjuder sjukvård, omvårdnad och rehabilitering. Detta upplägg med gemensamma insatser säkerställer att patienterna får optimal vård även efter utskrivningen och stärker deras möjligheter att hålla sig friska i samhället.

Kräver betydande energi för att bibehålla driftsäkerheten

Singapore är en levande stadsstat med 5,6 miljoner invånare och har som mål att leverera mer hållbar sjukvård genom förbättrad energi- och resurseffektivitet. Därför samarbetade Sengkang General och Community Hospitals med många ledande företag som WSP, Aecom, Meinhardt Group och DP Architects för att införliva många energieffektiva och miljövänliga funktioner i byggnadskonstruktionen. Sjukvårdsanläggningen med 1 400 bäddar uppnådde energibesparingar på 30 % jämfört med den lokala byggnormen och tilldelades BCA BIM Gold Award och BCA Green Mark Platinum Award.

ArmaFlex is used to insulated HVAC systems for both thermal and acoustic insulation purposes..

Isolera för att minska ekonomiska och miljömässiga kostnader

Eftersom vanliga HVAC-system står för cirka 40 % av den totala energiförbrukningen är det viktigt att fokusera på att spara energi inom detta område.  Forskning visar att isolering är ett av de mest effektiva och billigaste sätten att minska koldioxidutsläppen och uppnå optimerade driftskostnader och lägsta möjliga investeringskostnader.

Rätt lösning ger sinnesro

Strängare regler för energieffektivitet och gröna byggnadsstandarder kommer att införas och genomdrivas globalt. Detta kommer att öka efterfrågan på högpresterande värmeisoleringssystem för att förhindra kondensvatten, undvika köldbryggor  och säkerställa effektiv distribution av värmeflödet. Det är viktigt att utforma rätt värmeisoleringssystem för tillämpningen eftersom vått isoleringsmaterial inte kan isolera – 4 % fuktintrång kan minska isoleringseffektiviteten med 70 %! Dessutom kan våt isolering få allvarliga följder, som bland annat korrosion under isoleringen.

ArmaFlex insulation from Armacell on chilled water pipe systems

Rätt lösning ger komfort och ökar välbefinnandet

En behaglig ljudmiljö inom hälso- och sjukvården spelar också en viktig roll för att stödja välbefinnandet hos de berörda. Det påverkar känslan av avskildhet, komfort, säkerhet och trygghet för patienter och deras familjer. Därför kan akustiska isoleringsmaterial som installeras på utrustning som t.ex. centrala HVAC-kanaler, till exempel i Sengkang-sjukhusen, eller på avloppsrör bidra till att dämpa buller och minska den strukturella ljudöverföringen.

Armacell's solutions offer comfort and supports well-being for recovery in the hospital.
Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

Har du ett unikt projekt på gång? Låt oss diskutera hur vi kan göra det till Beyond Better.

Skriv till oss idag.