Hoppa till huvudinnehåll
Urbanisation causes short-term frustration and has long-term health repercussions.

Skydda människor från buller med akustiska lösningar av hög kvalitet

Excessive noise is the number one source of frustration for 76% of the world’s population. Buller kan också ge bestående skador. Armacells tekniska isoleringslösningar gör att du kan ta din akustiska kontroll BEYOND BETTER för att dämpa buller, förbättra produktiviteten och få högre levnadsstandard.

Two pages of Armacell's acoustic control whitepaper

Lär dig allt om akustisk kontroll i vårt whitepaper

För att lösa akustiska utmaningar måste du identifiera bullerkällan korrekt, förstå hur bullret sprids och ha rätt lösningar för att kontrollera det. Hur isolerar man de olika typerna av ljud – och hur hanterar man dem? Ta reda på det genom att läsa vårt whitepaper. 

Ladda ner vårt whitepaper - Ta kontroll över buller

Ta akustisk kontroll Beyond Better

Titta på den här videon för att upptäcka hur Armacells tekniska isoleringslösningar går Beyond Better för att leverera ultimata resultat inom bullerreducering och akustisk komfort.

Buller är det näst orsaken till hälsoproblem i vår omgivning.

Idag lider mer än 430 miljoner människor av hörselnedsättning. Det är var tjugonde person – och problemet kommer bara att förvärras med tiden. År 2050 beräknas mer än 700 miljoner människor – eller en av tio – vara drabbade av funktionsnedsättande hörselnedsättning.

kpi background image

Effekterna av bullerstörningar

Excessive noise is the #1 source of annoyance for 76% of the world's population.

Buller är den främsta källan till irritation för 76 % av världens befolkning.

Överdrivet buller kan leda till frustration och det kan krävas livsstilsförändringar av den som måste lära sig leva med buller.

Icon - One in twenty people

Var tjugonde person drabbas idag av hörselnedsättning.

Inte mindre än 5,5 % av världens befolkning har skador på innerörat idag. Detta kommer att förvärras till en av tio personer med funktionsnedsättande hörselskador 2050.

20% are annoyed by noise from areas like sanitary pipings at night.

20 % identifierar buller från sanitetsarmaturer som stör nattron.

Buller på natten kan störa sömnen, minska produktiviteten och leda till potentiella hälsoproblem.

Därför bör du överväga akustisk isolering så tidigt som möjligt.

Den snabba stads- och industriutvecklingen gör att bostadsområden kan ligga nära bullriga områden, som byggarbetsplatser eller transportnav. Därför bör en bullerreduceringsstrategi alltid vara en del av en tidig designfas och ge en översikt över de isoleringslösningar som krävs för att framgångsrikt minska bullerstörningarna.

Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

Kontakta ditt lokala Armacell-kontor nedan för att komma igång. Vi kan hjälpa dig att uppnå akustisk kontroll som går BEYOND BETTER.

Kontakta oss.