Hoppa till huvudinnehåll
Urbanisation causes short-term frustration and has long-term health repercussions.

Förbättra och skydda med överlägsna akustiska lösningar

Överdrivet buller är den främsta källan till irritation för 76 % av världens befolkning. Det är frustrerande och kan orsaka irreparabla skador. Nå Beyond Better-prestanda när det gäller att dämpa buller, förbättra produktiviteten och få  bättre hälsa i en tyst miljö.

70 % av världens befolkning beräknas bo i städer år 2050. Detta ökar populationstätheten och därmed bullernivåerna och exponeringen för överdrivet buller.

Överdrivet buller är efter luftkvaliteten den största miljöorsaken till hälsoproblem.

Buller och ljudstörningar är frustrerande på kort sikt och har långsiktiga hälsokonsekvenser. Överdrivet buller stör sömnen, minskar produktiviteten, provocerar fram förändringar i det sociala beteendet och innebär en högre risk för hjärt-kärlsjukdomar. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) drabbas dessutom över 430 miljoner människor – eller var femte person – av hörselnedsättning världen över idag. Detta kommer att förvärras med tiden. Över 700 miljoner människor – eller var tionde person – kommer att lida av funktionsnedsättande hörselskador år 2050.

kpi background image

Förbättra arbets- och levnadsförhållanden med förebyggande åtgärder som ljudisolering.

Excessive noise is the #1 source of annoyance for 76% of the world's population.

Överdrivet buller är den främsta källan till irritation för 76 % av världens befolkning.

Det är frustrerande och kan kräva förändringar av livsstilen för att kunna anpassa sig till buller.

One in five people suffer from hearing loss today.

Var femte person drabbas idag av hörselnedsättning.

Det innebär att 5,5 % av världens befolkning idag har skador på innerörat. Detta kommer att förvärras till en av tio personer med funktionsnedsättande hörselskador 2050.

20% are annoyed by noise from areas like sanitary pipings at night.

20 % identifierar buller från sanitetsarmaturer som stör nattron.

Det innebär störd sömn, minskad produktivitet och potentiella hälsoproblem.

Överväg akustisk isolering så tidigt som möjligt för optimerad konstruktion

På grund av den snabba utvecklingen i samhället kan bostadsområden placeras nära småindustrier, kommersiell verksamhet, transportnav eller cateringföretag, med pågående byggnadsarbeten och ett permanent trafikflöde. Tysta zoner och bullerkorridorer är avgörande för att minska påverkan och exponering av buller, och en effektiv bullerdämpningsstrategi bör påbörjas så tidigt som möjligt i konstruktionsstadiet. Detta för att kunna leverera ett optimalt förslag som omfattar en kombination av metoder såsom mekanisk layout, vibrationsisolering och kanalisolering. Dessutom kan isoleringsprodukter skiktas för att uppnå önskad akustisk prestanda plus den extra fördelen med värmeisolering och minskad korrosion under isoleringen.

Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

Låt oss diskutera hur vi tillsammans kan uppnå Beyond Better akustikskydd.

Skriv till oss idag.