Ana içeriğe atla
HERO - Condensation is like raining indoors

%4 NEM GİRİŞİ İZOLASYON ETKİNLİĞİNİ %70 AZALTIR

Nemli yalıtım ürünleri yalıtım yapamaz. Uygulamanız için doğru yalıtım malzemesini seçin.

Yoğuşma içeride yağmur yağması gibidir

Tavandan damlayan yoğuşma suyu bina kullanıcıları için istenmeyen bir durumdur ve ayrıca bina içindeki yüzeylere ve diğer varlıklara zarar verir. Yalıtılmış sistemde yoğuşma meydana geldiğinde, yalıtım malzemesi - özellikle açık hücreli malzemeler - ıslanabilir. Su, yalıtımdan çok daha yüksek bir ısıl iletkenliğe sahip olduğundan, nemin emilmesi her zaman malzemenin ısıl iletkenliğinde bir artışa ve yalıtım performansında bir azalmaya yol açar. Çoğu durumda, hasarlı yalıtım görünmez ve bu nedenle hasar oluşsa dahi farkedilmez.

Condensation from ceiling

Yalıtım yüzey sıcaklığını çiğ noktası sıcaklığından daha yüksek değilse dahi yüksek tutarak yoğuşmayı önleyin.

Bizi çevreleyen hava çeşitli gazlardan ve su buharından oluşur. Ortama bağlı olarak, havanın su buharı içeriği büyük ölçüde değişebilir. Ancak havanın su buharı şeklinde nemi emme yeteneği sınırlıdır. Yoğuşma, çevredeki hava su buharıyla %100 doyduğunda meydana gelir. Çiy noktası, havadaki su buharının sıvıya dönüştüğü sıcaklığı ifade eder. Çoğu ülkede, soğutulmuş su sistemi, soğutma veya soğuk hava kanalı sisteminin sıcaklığı, ortalama iç mekan çiy noktası sıcaklığından çok daha düşüktür. Bu tür soğuk sistemler hızla terler ve yüzeylerinde yoğuşma oluşumuna karşı oldukça hassastır.

Farklı yalıtım malzemelerinin su buharı direnci testi

Avrupa'nın en büyük uygulama odaklı araştırma kuruluşu olan ünlü Fraunhofer Enstitüsü tarafından, nemin üç iyi bilinen yalıtım malzemesi üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için bir çalışma yapılmıştır: Eleastometrik kauçuk köpüğü (FEF), alüminyum kaplamalı mineral yünlü poliüretan (PUR), folyo kaplamalı  polivinil klorit (PVC)

Deney

Üç test borusu yalıtıldı ve bir iklim odasında 20°C'lik bir hat sıcaklığında çalışacak şekilde ayarlandı. Bu, 35°C'lik ortam sıcaklığının ve %55'lik bağıl nemin 33 günlük test süresi boyunca tutarlı olmasını sağlamak içindir. Daha fazla gerçekçilik için, boru bölümünün zıt taraflarında yüzeyin 5 mm derinliğinde 5 mm çapında iki küçük delik açılmıştır. Bu, uygulamada bir istisnadan ziyade genellikle kural olan yalıtım sistemine verilen hasarı simüle etmek içindir. Test sonunda yalıtım malzemelerinin 33 gün boyunca ne kadar nem çekeceği ölçülmüştür.

Sonuçlar

33 günün sonunda, su buharı difüzyon direnç faktörü (μ-değeri) hem hasarsız hem de hasarlı borularda yaklaşık 10.000'de FEF için benzerdi. Alüminyum kaplamalı mineral yünün μ değeri hasarsız boruda 7.053 ve hasarlı boruda 467 idi. Folyo kaplamalı PUR'un μ değeri sırasıyla 2.163 ve 672'dir.

 

Water resistance test conducted by the Fraunhofer institute

10 YIL SONRA FEF'DEKİ NEM İÇERİĞİ MİNERAL LİF VEYA PUR'DAN 4 KAT DAHA AZ

Nem emiliminin potansiyel uzun vadeli etkilerini araştırmak için Fraunhofer Enstitüsü, yalıtım malzemelerinin on yıllık bir süre boyunca nasıl davranabileceğini simüle etti. Bu hesaplama için çeşitli varsayımlar yapılmıştır: Boru, 35 °C'lik bir ortamda ve %80'lik bağıl nemde 5 °C'lik bir hat sıcaklığında çalışacaktır. Sonuçları, FEF'deki nem içeriğinin hala %5'in altında olacağını, mineral yün ve PUR'un ise on yıl sonra sırasıyla yaklaşık %20 ve %25'e yükseleceğini gösteriyor. Ayrıca FEF'in λ değeri sadece %15 artarken, mineral yün ve PUR'unki sırasıyla %77 ve %150 artacaktır.

Michaela Störkmann, Technical Manager EMEA (Europe, Middle East and Africa)

Bu test, entegre buhar bariyerine sahip kapalı hücreli esnek elastomerik köpüklerin, test edilen diğer yalıtım malzemelerine kıyasla yalıtımdaki küçük kusurlara karşı daha toleranslı olduğunu göstermektedir.

Dış su buharı bariyerleri zamanla zarar görür

Cam yünü yalıtımı gibi açık hücreli malzemeler yaygın olarak kullanılır, ancak nem emmeye karşı hassastır ve su buharı bariyeri olarak ince bir alüminyum veya PVC folyo gerektirir. Ancak, kurulum ve kullanım sırasında folyo kolayca zarar görür. Su buharı bu yırtıklardan geçerek açık hücreli yalıtım malzemesi içinde birikebilir. Ayrıca, sistem genelinde, özellikle kıvrımlar ve karmaşık şekiller çevresinde yeterli veya tek tip yalıtım kalınlığı sağlamak zordur. Bu nedenle özellikle boru dirsekleri, dirsekler, T-parçaları, vanalar ve bağlantı parçaları gibi alanlarda yoğuşma meydana gelebilir. Zamanla biriken nem sadece sistemin ısıl performansını düşürmekle kalmaz, aynı zamanda yalıtım altında korozyon gibi sorunlar nedeniyle ciddi onarım ve yapısal bozulma maliyetlerine neden olabilir.

Discuss with Armacell how to create the ideal insulation system for your projects.

BEKLENENİN ÖTESİNDE performansa nasıl ulaşabileceğimizi birlikte tartışalım.

Bugün bize yazın.